Waar een studentenvereniging voornamelijk gericht is op het sociale aspect van het studentenleven, is een studievereniging óók bezig met studiegerelateerde activiteiten. Wij drinken natuurlijk ook de nodige borrels, maar kennen geen ontgroening, jaarclubs en disputen. Wij houden ons bezig met feestjes, bedrijfsbezoeken, gastcolleges, contact met de academie om de studie te bevorderen en netwerken opbouwen en onderhouden binnen het werkveld.

Ja, iedere academie kent wel een studievereniging. Wij zijn in Enschede de enige studievereniging voor (i)HRM. Klik hier voor de andere studieverenigingen.

Voor leden worden verschillende activiteiten aangeboden die zowel sociaal als studiegerelateerd zijn, vaak tegen een gunstigere (meestal gratis) prijs dan wanneer je geen lid bent. Ook blijf je op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten zowel binnen als buiten de vereniging en bouw je een gezellige sociale kring op waar je later misschien nog wel wat aan hebt als je klaar bent met je studie!

Voor 10 euro per jaar ben je al lid!

Inschrijven kan hier of door langs te komen

Een bestuur bestaat uit minimaal drie leden: De voorzitter, secretaris en de penningmeester. De voorzitter bepaalt de agenda en is het gezicht van de vereniging, waarmee dus het eerste aanspreekpunt voor alles wat de vereniging aangaat. De secretaris notuleert tijdens de vergaderingen en vervult ook de rol van vice-voorzitter. De secretaris verzorgt ook de communicatie met de leden en externe partijen. De penningmeester houdt de kas bij en zorgt voor het innen van de contributie en verzorgt de budgetten voor activiteiten.

Veel verenigingen kiezen ervoor om vier tot vijf bestuursleden aan te stellen waar naast voorgenoemde functies de functies intern en extern in het leven worden geroepen. Zij nemen de communicatie taken van de secretaris over. Intern houdt zich bezig met activiteiten binnen de vereniging, de communicatie en planning hiervan. Extern doet hetzelfde maar focust zich op activiteiten buiten de vereniging, denk hierbij aan bedrijfsbezoeken, congressen, gastcolleges en de meer studiegerelateerde activiteiten. Soms hebben deze functies enige overlap afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt.

Je interesse aangeven kan natuurlijk altijd! Ieder jaar wordt er een nieuw bestuur gekozen uit verschillende studiejaren afhankelijk van de hoeveelheid interesse. Een studievereniging is voor een deel natuurlijk ook een leerproces voor de bestuursleden en niet iedereen heeft bestuurservaring. Wij bieden voldoende steun wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn en begrijpen dat er ruimte moet zijn om fouten te kunnen maken en er van te leren.

Zoek op de website

Nog geen antwoord?

Heb je nog vragen over de academie, je opleiding of SV Humanity? Mail ons gerust, we zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Humanity op socialmedia